Teemat

Olen avannut tässä lyhyesti ajatuksiani eri kunnallispolitiikkaan liittyvistä teemoista. Lisää ajatuksia perusteluineen löytyy etenkin Ylen ja Helsingin sanomien vaalikoneista. Jos haluaisit kuulla muista aiheista tai kertoa ajatuksiasi, laita viestiä jonkun some-kanavan kautta, lomakkeella tai sähköpostilla jyri-petteri.paloposki@zeip.fi.

Huolehdi ympäristöstäsi

Meillä on vain yksi Turku, yksi Suomi ja yksi Maa. Turun on tehtävä rohkeita toimia ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Runkolinja-uudistus on vihdoin saatava maaliin ja pyöräily on nostettava tasavertaiseksi liikennemuodoksi.

Taloutta ja teknologiaa

Kuntalaisten rahoja on käytettävä viisaasti. Palveluita tehostetaan teknologian laajemmalla hyödyntämisellä huomioiden kuitenkin kaikki asukkaat. Turun tulevaisuutta luodaan rohkeilla, mutta kannattavilla ja hyvin perustelluilla investoinneilla.

Avoin ja hyvä päätöksenteko

Päätöksenteosta ja toiminnasta kerrotaan avoimesti esimerkiksi tarjoamalla entistä laajemmin avointa dataa. Päätökset tehdään tietopohjaisesti huolellisen valmistelun perusteella.

Pidetään yhteyttä

Jokainen vaaleilla valittu edustaa luottamustehtävässä toimiessaan kaikkia kunnan asukkaita, ei itseään eikä vain omia äänestäjiään. Kerron toiminnastani, päätösten perusteista ja kuulen ajatuksia sekä vastaan kysymyksiin – sekä nyt että vaalien jälkeen.

Tarkempia ajatuksia

Energian- ja lämmöntuotanto

Turku Energialla on jo kunnianhimoinen suunnitelma kaukolämmön tuotannon päästöjen pienentämiseksi. Vuoden 2022 loppuun mennessä kivihiilen osuus lämmöntuotannossa tippuu nollaan. Vaikka polttoaineet ovat uusiutuvia, tuotetaan suuri osa kaukolämmöstä nimenomaan polton kautta, jolloin päästöjä syntyy.

Kaupungin oma sähkönkäyttö sekä kaupungin alueella tehtävä energiantuotanto tulee muuttaa mahdollisimman pian käyttämään päästöttömiä lähteitä. Erityisen kiinnostava mahdollisuus tähän ovat pienydinvoimalat, joiden käyttöä kannatan lämpimästi, koska ne ovat päästötön, vakaa energianlähde.

Vihreiden ydinvoimakanta on aiemmin ollut varsin jyrkkä, mutta muuttunut viime vuosien aikana enemmän järkipohjaiseksi. Ydinvoima on yksi tärkeä palanen osana päästötöntä energiantuotantoa. Vaikka ydinvoimassa on omat ongelmansa, niin verrattuna muihin energiamuotoihin se on vakaata, ja ydinjätteen sijoituskin on Suomessa ensimmäisenä maailmassa ratkeamassa.

Pienydinvoimalat ovat sarjatuotantoisia, kun taas nykyiset ydinvoimalamme ovat kertavalmisteisia valtavia yksiköitä, joka on aiheuttanut ongelmia ja aikataulujen paisumisia mm. surullisenkuuluisassa Olkiluodon 3-reaktorissa. Pienydinvoimaloiden turvallisuus varmistetaan tarkkaan ja koska niitä valmistetaan isompi sarja samalla tavalla, valmistus pysyy aikataulussa ja asennuksestakin syntyy selvät konseptit joilla homma hoituu sujuvasti.

Joukkoliikenne

Käytän joukkoliikennettä Turussa varsin vähän, koska se on mielestäni hidas ja hankala liikkumismuoto. Tähän on saatava muutos. Runkolinjastouudistus on jo suunniteltu ja se on jo pitänyt ottaa käyttöönkin, mutta valitettavasti kaupunginvaltuusto jälleen viime vuonna päätti lykätä uudistuksen toteuttamista kyseenalaisen pienen säästön saamiseksi. Runkolinjastouudistus on toteutettava ja matkaketjujen toimivuuteen panostettava.

Olen viimeisen pari vuotta käyttänyt aktiivisesti Fölläri-kaupunkipyöriä, koska en ole jaksanut kunnostaa omaa vanhaa pyörääni. Föllärin lainaamiseen ja palauttamiseen liittyvät toistuvat, jatkuvat, ongelmat ovat tulleet tutuksi, mutta samalla tutuksi on tullut myös Föllärillä ajelun helppous kun tarvitsee päästä vaikkapa yllättäen asemalta kotiin tai kotoa keskustaan. Turun keskusta-alueella välimatkat ovat niin lyhyet, että kunnolla toimivat Föllärit kattaisivat monien liikkumistarpeet, ja samalla saisi vieläpä liikuntaa ja tulisi oltua raittiissa ulkoilmassa. Uusien Fölläreiden ensiluokkainen toimivuus, asemien riittävyys ja pyörien määrä on varmistettava.

Raitiotie on selvitysten mukaan itsensä takaisin maksava investointi. Se on ollut kannattava kaikissa muissa lähialueemme kaupungeissa joihin se on rakennettu – miksei siis Turussa? Kupittaan/Itäharjun alue on itsestäänselvä lisärakentamisen kohde, jota ei kuitenkaan nykyisillä joukkoliikenneratkaisuilla voida palvella. Raitiotien raiteet tuovat linjoihin pysyvyyttä, jonka kautta saadaan investointeja alueelle.

Liikenne ja kadut

Toriparkki on nyt rakennettu, jolloin keskustasta on syytä poistaa pintapysäköintialueita. Autojen parkkipaikkana toimiva keskusta ei ole viihtyisä ja helposti lähestyttävä, vaan Turun tulee panostaa keskustassa erityisesti joukkoliikenteeseen, jalankulkuun ja pyöräilyyn. Keskustan kehittämisessä tulee huomioida myös jakeluliikenteen tarpeet sekä sellaiset henkilöt, joiden on pakko päästä liikkumaan autolla esimerkiksi liikuntarajoitteiden takia. Kun pysäköinti- ja liikennejärjestelyt keskustassa on suunniteltu hyvin, tulee niiden toteutuminen myös varmistaa esimerkiksi huolehtimalla pysäköinninvalvonnan resursseista.

Turun pyöräväylät ovat varsin katkonaiset ja vanhanaikaiset. Jalankulkijat ja pyöräilijät ovat kaksi täysin erilaista ja eri nopeudella liikkuvaa ryhmää. Pyöräily ei ole pelkästään huvittelua vaan vakavasti otettava liikennemuoto, jonka tulee olla sujuvaa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Pyörätiet ja -kaistat tulee suunnitella sekä jalankulkijoista että muusta liikenteestä erilleen. Pyöräpysäköintiin on saatava paremmat ratkaisut kautta kaupungin.

Lähiluonto ja viihtyisyys

Lähiluonto on keskeinen tekijä meidän jokaisen jaksamisen tukemisessa. Lapsien on tärkeää kasvaa kaupungissa, jossa luontosuhde kehittyy ja luonto tuntuu tärkeältä paikalta. Näin luontoa osataan myös jatkossa kunnioittaa eikä luontoon mennä vain vierailemaan – me olemme osa luontoa.

Turussa on valtavasti erilaisia luontokohteita, joiden kehittämiseen on jatkossakin panostettava, hyvänä esimerkkinä joukkoliikenneyhteys Kuhankuonolle.

Turun on huolehdittava lajikadon ehkäisystä luomalla entistä monipuolisempaa luontoympäristöä – hoidettujen nurmikoiden ja istutusten lisäksi kaupungista ja kaupungin lähistöltä on tärkeää löytyä myös niittyjä, kosteikkoja, metsiä ja soita.

Kaupunkikehitys ja investoinnit

Turun tulee tehdä rohkeasti investointeja, jotka kasvattavat kiinnostavuuttamme ja tuovat lisää asukkaita sekä matkailijoita. Esimerkiksi ratapihan päälle rakennettava elämyskeskus on lähtökohtaisesti kannattava investointi, jos sillä saadaan lisää asuntoja, tapahtumatilaa ja elinvoimaa kaupunkiin. Kaupungin rahoituksen tulee kuitenkin olla huolellisesti rajattu.