Blogi

Luottamusta ja avoimuutta päätöksentekoon

Julkaissut ZeiP 11.06.2021 16.00

Turun Sanomat kertoi toissapäivänä, että kaupunki julkaisee vihdoin ensi keväänä ostolaskutietonsa – mutta vain tämän syksyn osalta. Hyvä että asiassa ollaan vihdoin pääsemässä eteenpäin – viime syksynä kirjoitinkin jo siitä, miten pahasti jäljessä Turku on suhteessa muihin kuntiin. Ensi keväänä ei kuitenkaan julkaista kuin syksyn tiedot, jolloin käytännössä asukkaat pääsevät näkemään vasta keväällä 2023, kahden vuoden päästä, mihin meidän yhteiset verovaramme käytetään.

Turku edusti myös eilisessä Ylen artikkelissa kuntien salailusta. Turku pääsi artikkeliin ainoana kaupunkina useamman tapauksen turvin. Turku ei ole salailukulttuurinsa kanssa yksin, mutta julki tulleista tapausesimerkeistä näyttää siltä, että esimerkiksi Jyväskylässä moitteet on otettu nöyremmin vastaan ja niistä on ainakin luvattu myös oppia.

Avoimuus ja luottamus

Avoimuus luo luottamusta. Kun kaupunki kertoo avoimesti toiminnastaan niin valmisteluvaiheessa kuin jälkikäteenkin esimerkiksi ostolaskujen kautta, kuntalaisetkin ymmärtävät paremmin mitä tehdään, miksi ja miten. On ensiarvoisen tärkeää, että asukkailla on mahdollisuus saada yhteisten verovarojemme käytöstä tietoa ja siten arvioida niin viranhaltijoiden kuin kuntapoliitikkojenkin päätöksiä.

Avoimuus on näkökannasta riippuen sekä mahdollisuus että uhka. Vanhakantaisessa päätöksenteossa asiat valmistellaan hiljaisuudessa, päätetään ja vasta sen jälkeen tiedotetaan julkisuuteen. Avoimuuden kautta syntyy usein uudenlaista keskustelua, kun asukkaat kiinnostuvat päätöksenteosta ja haluavat myös vaikuttaa siihen. Se vaatii uudenlaista ajattelutapaa valmisteluun ja päätöksentekoon. Mielestäni se on kuitenkin aina sen väärti luottamuksen, parempien päätösten ja paremman ymmärryksen kautta.

Miten eteenpäin?

Miten kaupungin sitten pitäisi kertoa toiminnastaan, jotta päätöksenteko olisi avointa ja kuntalaisten oikeudet toteutuisivat?

Julkisuuslaki toimii tähän hyvänä lähtökohtana. Kaikki viranomaisen asiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia, ellei niiden salaamiseen ole lakiin perustuvaa erityistä perustetta. Tässä onkin merkittävä avoimuuteen liittyvä ongelma – monesti päätöksistä maalautuu kuva, että yritetään keksimällä keksiä tapaa soveltaa salausperusteita kaikkiin tietopyyntöihin. Näinhän ei pitäisi tapahtua, vaan myös viranhaltijoiden päässä pitäisi ajatukset saada naksautettua niin, että julkisuus ymmärretään lähtökohdaksi ja salaaminen poikkeukseksi, jota tehdään vain kun se on välttämätöntä.

Oma kasvava ongelmansa ovat kunnan osittain tai kokonaan omistamat osakeyhtiöt, jotka toteuttavat kuntaan liittyviä tehtäviä. Näitä julkisuuslaki ei koske, eikä niiden toiminnasta saada siksi tietoa edes siinä laajuudessa missä muusta kunnan toiminnasta. Tiettyjen, omistajaohjausta koskevien tietojen pitäisi tosin joka tapauksessa olla viranomaisen asiakirjana julkisia, mutta tästäkin on kunnissa epäselvyyttä.

Avoimen ja asukkaitaan arvostavan kunnan pitäisi avata myös omistamiensa osakeyhtiöiden toimintaa mahdollisimman laajasti omistajaohjauksen kautta. Liikesalaisuuksiin ei voida vedota esimerkiksi luonnollisen monopolin muodostavissa yhtiöissä. Myös julkisuuslakia tulisi tarkastella näiden yhtiöiden osalta.

Haasteista huolimatta Turun kaupunki on kuitenkin tehnyt melko vähillä resursseilla joiltain osin aivan erinomaista työtä aineistojen avaamisessa. Tästä kiitos kuuluukin etenkin kaupungin avoimen datan palveluille, jossa on osaavia tyyppejä tekemässä tärkeää työtä – kunhan hallinto vaan antaa mahdollisuuden. Turun on panostettava entistä enemmän avoimuuteen ja tiedolla johtamisen työkaluihin myös varmistamalla riittävät resurssit.

Oletko jo tutustunut Turun avoimen datan skaalaan? Toivottavasti viimein ensi keväänä listan jatkoksi päätyvät myös ostolaskut.

Turku avoimen datan edelläkävijäksi

Julkaissut admin 12.10.2020 21.10

Haluaisitko sinä tietää, mihin verorahasi käytetään? Pitäisikö julkisella rahoituksella tuotetun tiedon olla kansalaisten jatkokehitettävissä ja jalostettavissa? Eikö olisi hienoa, jos turkulainen yritys saisi rakennettua verotuloja tuottavaa liiketoimintaa keksimällä uuden tavan hyödyntää tietoa?

Avoin data on keskeinen osa avointa hallintoa. Se tarkoittaa sitä, että jokainen voi tarkastella, hyödyntää ja jatkojalostaa verovaroin tuotettua tietoa. Suomessa on järjestetty avoimen datan hyödyntämisestä myös sovelluskilpailuja, joissa on etsitty kiinnostavimpia avoimen datan pohjalta tehtyjä ratkaisuja. Kilpailuissa ovat menestyneet esimerkiksi

  • eduskunnan ja kansanedustajien toimia esittävä ja yhdistävä Eduskunta Explorer -sovellus,
  • Päästöt kartalla -palvelu, joka näyttää karttapohjalla EU:n päästörekisterin tietoja,
  • Karttapullautin-palvelu, jolla voi luoda Maanmittauslaitoksen avoimesta kartta-aineistosta suunnistuskarttoja,
  • Parkman-pysäköintimaksupalvelu, josta näkee avoimien rajapintojen kautta haettuja tietoja vapaista pysäköintipaikoista, ja
  • Miils-reseptisovellus, joka hyödyntää reseptien suunnittelussa THL:n elintarvikkeiden koostumustietoja.

Sekä julkista että yksityisten toimijoiden tuottamaa avointa dataa hyödyntäviä palveluita ja sovelluksia on pelkästään Suomessa satoja, ellei tuhansia. Niillä voidaan tutkia julkisen vallan käyttöä äänestystuloksia, aloitteita tai vaikkapa pöytäkirjoja koostamalla tai tekemällä tilastoja julkishallinnon talousarvioista, ostolaskuista ja hankintatiedoista. Toisaalta niiden pohjalle voidaan luoda uudenlaisia liikeideoita. Jokainen yksittäinenkin kansalainen voi etsiä avoimesta datasta itseään kiinnostavaa tietoa. Esimerkiksi pyöräilijät ovat käyttäneet pysäköintivirhemaksutilastoja vertailemalla tietyntyyppisten virhemaksumääräyksien määrää suhteessa kaupunkiympäristössä havaittuihin ongelmakohtiin, kuten jalkakäytäväpysäköintiin.

Turku on yhtenä Suomen suurista kaupungeista ollut jo pitkään mukana 6aika-strategiassa, jonka yhtenä kärkihankkeena oli 2017 päättynyt Avoin data ja rajapinnat -hanke. Tulostakin syntyi: Turku on avannut viime vuosina laajasti muun muassa verkkopalveluidensa lähdekoodeja, paikkatietojaan ja vaikkapa tapahtumakalenterin tietoja. Avointa kartta-aineisto OpenStreetMapia kehittävät vapaaehtoiset ovatkin hyödyntäneet paikkatietoja monissa sinunkin käyttämissäsi palveluissa käytettyjen karttojen täydentämiseen.

Joissain asioissa Turku kuitenkin laahaa edelleen reilusti jäljessä. Monet pienemmätkin kunnat, esimerkiksi Sotkamo, julkaisevat avoimena datana ostolaskutiedot. Niistä selviää, miten meidän verorahamme käytetään, ja niiden julkaiseminen onkin kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien kannalta keskeistä. Asiasta on puhuttu eri yhteyksissä jo vuosia, eikä julkisuuteen ole selkeästi kerrottu, miksi Turku ei monien muiden kaupunkien ja kuntien tavoin voi avoimesti kertoa hankinnoistaan. Tämän vuoden heinäkuussa kaupunginjohtaja Minna Arve kertoi, että ostolaskutiedot tullaan vihdoin julkaisemaan – vuonna 2021! Kuntaliitto teki vuonna 2016, siis jo neljä vuotta sitten, ohjeen ostolaskutietojen julkaisemisesta. Miksi Turku, yksi Suomen suurista kaupungeista, pääsee mukaan kelkkaan vasta viisi vuotta ohjeen julkaisemisen jälkeen ja seitsemän vuotta Helsingin jälkeen, joka julkaisi tiedot jo vuonna 2014?

Turku on liian monessa asiassa muiden suurten kaupunkien peesailija, joka uusien avausten sijaan tekee asioita vasta kun kaikki muut ovat jo tehneet ne. Se ei ole resepti menestykseen, vaan tylsään ja mauttomaan keskinkertaisuuteen. Turun on hypättävä suurten kaupunkien etunenään modernina, kansalaisia palvelevana, avoimena kaupunkina, joka kehittää itseään vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Meistä jokainen, myös sinä, voi vaikuttaa kaupungin suuntaan ensi kevään kuntavaaleissa.

Ehdolla ollaan!

Julkaissut ZeiP 02.09.2020 23.43

Kauteni partiohallituksessa päättyy vuoden loppuun, ja sen suhteen on aika tehdä tilaa tuoreille kasvoille. Mutta mitä seuraavaksi? Eilen illalla varmistui, että ensi keväänä huhkitaan vaalikentällä – minut nimettiin yhdeksi kuntavaalien vihreistä ehdokkaista Turussa.

Ympäristö ja luonto ovat aina olleet itselleni tärkeitä. Turussa on tehty hyviä askeleita pyöräilyn edistämisen suhteen, mutta tehtävää riittää vielä siihen, että pyöräily ymmärrettäisiin aidosti tasavertaisena liikennemuotona. Ihmisten luontosuhde on kokemassa renessanssia, ja Turussa on upeasti erilaisia luontokohteita Kurjenrahkasta ydinkeskustan pieniin puistoihin ja saaristokohteisiin. Niiden ylläpito ja kehittäminen vaativat panosta.

Olen tehnyt vuosia vapaaehtoistyötä Suomen suurimmassa nuorisojärjestössä. Nuoret ja nuorisotyö ovat lähellä sydäntäni – ovathan nuoret tulevaisuutemme! Jokaisen takamatkalle jääneen nuoren aluksi pienet haasteet ovat vaarassa kertaantua, jolloin ne koituvat yhteiskunnalle paljon vaikeammiksi ja kalliimmiksi kuin jos haasteisiin pureudutaan ajoissa. Siksi nuorisotyöhön, kouluihin ja mielenterveyspalveluihin on panostettava taloudellisesti haastavinakin aikoina.

Osa nuorista huolehtimista on myös kaupungin talouden pitäminen tasapainossa. Julkisen velan kasvattaminen ei ole kestävä ratkaisu, emmekä voi jättää nuorten harteille tulevaisuuteen jatkuvasti kasvavaa velkataakkaa. Investoinnit on tehtävä viisaasti niin, että ne maksavat itsensä takaisin parhaalla mahdollisella tavalla asukkaille ja kaupungille. Yritysten toimintaa on myös tuettava tarjoamalla sujuvia palveluita ja toimitiloja, jotta työpaikat säilyvät ja lisääkin syntyy.

Olen myös (ajoittain hyvinkin) äänekäs hyvän ja avoimen hallinnon kannattaja. Turku on tehnyt avoimuudessa välillä hyvää työtä avaten järjestelmähankkeidensa lähdekoodeja ja mm. paikkatietojansa yleisölle, mutta samalla esimerkiksi muiden suurten kaupunkien jo aikaa sitten avaamat ostolaskutiedot ovat edelleen lukkojen takana. Turun tulee pyrkiä suurten kaupunkien joukossa avoimuuden ja hyvän hallinnon kärkikastiin, ei muiden seuraajaksi.

Näistä, ja monista muista, syistä odotan innolla kevään vaaleja ja niihin johtavaa keskustelua meille kaikille tärkeistä asioista. Ota siis sosiaalisen median kanavani ja tämä sivusto seurantaan jo nyt (linkit löytyvät tämän sivun oikeasta yläkulmasta), avaan tänne myöhemmin syksyllä ja erityisesti ensi kevään aikana laajasti ajatuksiani Turun kehittämisestä. Nähdään turuilla ja toreilla!

Tilaa aihepiirin Blogi RSS-syöte